فرهنگ و هنر

جواب فعالیت های کتاب جامعه شناسی (2) چاپ 90

 سلام به شما بازدید کننده وبلاگ. ممکن است برخی اغلاط تایپی وجود داشته باشد به یزرگواری خودتان ببخشید تصحیح خواهد شد. 

درس اول: گستره جهان اجتماعی

”گفتگو کنید“ صفحه11:

1- قنات و ابعاد اجتماعی آن و ارتباط آن با آب و هوای فلات ایران:

در مناطق مختلف ایران ، قنات وسیله ای برای انتقال آب بوده است. این پدیده از طریق ایجاد بعضی مشاغل، نوع خاص تقسیم کار ، تعاون و همکاری برای نگهداری و ترمیم قنات ها در زندگی اجتماعی تآثیر داشته است. در ضمن بروز بعضی درگیری ها و جنگ بین گروه های مختلف و روستا ها در رابطه با قنات ها نیز بیانگر تاثیر آن در زندگی اجتماعی می باشد.

2- به نظر شما پدیده های مانند فلزات، دریا ها، کوهها،... به کدام  جهان تعلق دارند؟جهان طبیعی یا جهان اجتماعی و یا هر دو؟ چرا؟

هر دو زیرا  نظر به اینکه در جهان طبیعی شکل گرفته و مربوط به طبیعت هستند در جهان طبیعی قرار دارند و از این نظر که زندگی انسان را به شکل های مختلف تحت تاثیر قرار می دهند  وارد جهان اجتماعی می شوند.

"تامل کنید" صفحه 12:   آیا پدیده های گذشتگان ، ایندگان، سیاهچاله، ویروس در درون جهان اجتماعی قرار می گیرند ؟ چگونه؟  انسان ها با بررسی گذشتکان و با تفکر و توجه به آیندگان برای زندگی امروزی خود تصمیم گیری می کنند، یعنی توجه و تفکر به گذشته وآینده باعث ایجاد تغییرات در زندگی امروری می شود، لذا گذشتگان و ایندگان در درون جهان اجتماعی قرار دارند. تفکر و توجه به سیاهچاله باعث ایجاد ترس و نگرانی افراد شده و در زندگی اجتماعی آنها تاثیر می گذارد. اندیشیدن در مورد ویروس ها و انجام تدابیر پزشکی و اجتماعی برای مقابله با ویروس ها، باعث وارد شدن آنها به درون جهان اجتماعی می گردد.

درس دوم: نظام اجتماعی

"تامل کنید"صفحه15: کلاس درس به مثابه یک مجموعه و نوع ارتباط در بین اجزاء؟

ردیف

عناصر یا اجزاء

رابطه

1

معلم

 تدریس می کند

2

دانش آموز

تحصیل می کند

3

کتاب

بیانگر محتوای تدریس در کلاس

4

مبصر

برقراری هماهنگی میان کلاس و مدیریت و کنترا نظم کلاس در غیاب معلم

5

تخته سیاه

 ابزار کمک آموزشی جهت انتقال مطالب

 ”مقایسه کنید“صفحه 17:مفاهیم سه گانه جهان اجتماعی،ساختار اجتماعی و نظام اجتماعی در مورد خانواده .

 

 

 

مجمومه اجزاء و عناصر ورزشگاه

      چهان اجتماعی

نقش های  مختلف خانواده

  ساختار ورزشگاه

ساختار اجتماعی

روابط همسری، فرزندی، خواهر و برادری

  ساختار ورزشگاه

ساختار اجتماعی

روابط همسری، فرزندی، خواهر و برادری

 "گفتگو کنید" صفحه19:

- بعضی از عناصر واجزای نهادهای مانند خانواده، اقتصاد و سیاست را به خاطر آورده و درباره روابط و ساختار این اجزاء گفت و گو کنید؟

نام نهاد

روابط

  ساختار

خانواده

روابط همسری، روابط فرزندی، روابط برادری و خواهری

والدین تامین هزینه ای فرزندان و تربیت آنها را به عهده دارند. فرزندان ضمن همکاری با والدین به همدیگر نیز کمک می کنند.

سیاست

روابط متقابل بین قوای سه گانه

قوه مقننه، مجریه، قضائیه( تصویب قانون و اجرای آن و رسیدگی به شکایات)

اقتصاد

روابط متقابل بخش  های تولید و توزیع و پولی بانکی

بخش تولید ، کالا ها و خدمات لازم جامعه را تولید و بخش توزیع آن را در بین مصرف کنندگان و یا تولید کنندان دیگر پخش می کند. پولی بانکی انجام معاملات و پرداخت ها و دریافت ها را تسهیل می کند و  در صورت لزوم سرمایه لازم را به صورت

2- ساختار و رابط بین نهاد ها را بیان کنید؟

نهاد اقتصادی، نیازهای مادی نهاد های دیگر را برطرف می کند و نهاد سیاست، امنیت لازم را برای نهاد های دیگر فراهم می نماید ، نهاد فرهنگی دانش و معرفت لازم برای نهادهای دیگر فراهم می کنند، خانواده از یک  طرف نیروی کار برای نهاد های دیگر فراهم می کند و از طرف دیگر مصرف کننده ایجاد می کند. و بخشی از نیازهای اساسی نیروی انسانی جامعه را بر طرف می کند.

  درس سوم :  فرهنگ 1

"بیاندیشید" صفحه 22 :

وقتی وارد جامعه ای می شوید چگونه به مسلمان بودن و یا مسلمان نبودن آنها پی می برید؟ از روی نماد و هنجارهای فرهنگی( نوع پوشش زنان،وجود مسجد، صدای اذان، بر پایی نماز، وجود انواع امامزاده ها)

از ویژگی های فرهنگی اسلامی 5 مورد را نام ببرید؟ اعتقاد به خدا، روزه گرفتن درماه رمضان، حرام بودن ربا،اعتقاد به مهدویت، اعتقاد به حجاب،  اعتقادات مربوط حلال و حرام بودن بعضی غذا ها و نوشیدنی ها، اعتقاد به رعایت حق الناس

”گفتگو کنید“صفحه 25: یک خرده فرهنگ ضد فرهنگ نام برده دلیل ضدیت ان را تشریح کنید.

1- گروه های که شیطا ن پرستی و عرفان کاذب را ترویج می دهند. اعتقادات این گروهها، با فرهنگ عمومی جامعه ایرانی که اعتقاد به خدا در محوریت ان قرار دارد، مخالف است،

2- ارازل و اوباش: چون این گروهها برای مردم مزاحمت ایجاد می کنند ومزاحمت برای مردم در فرهنگ عمومی مردم ایران یک رفتار انحرافی است. لذا این گروه ها ضد فرهنگ تلقی می شوند.

”تامل کنید“(صفحه 26):  نهادهای فرهنگی نیازهای فرهنگی سایر نهاد ها را تامین
 می کنند، نهادهای دیگر چه کمکی به نهاد فرهنگی می کنند؟
نهاد اقتصادی نیازهای اقتصادی، نهادهای فرهنگی را بر طرف می سازد و امکان تطابق آن با محیط را افزایش می دهد و سخت افزار آن را فراهم می کند، نهاد سیاست امنیت لازم برای فعالیت های فرهنگی فراهم کرده و در هدف گذار به آن کمک می کند. نهاد اجتماعی احساس تعلق و عاطفه ایجاد می کند و باعث یگانگی نهاد فرهنگی می گردد. اگر تعامل منطقی در بین این نهاد باشد، موارد فوق امکان پذیر است.( دیدگاه پارسونز).

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم آبان ۱۳۹۰ساعت 1:0  توسط ناصر پورزارعیان  |